Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 04-07-2022

Afgørelsen vedrører arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. 1y, Grønsund Færgegård, Fanefjord, Marie Grubbes Vej 0, 4792 Askeby, i Vordingborg Kommune til matr. nr. 1d, smst.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel, som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19799.

22/19799 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent