Dispensation til afmærkning af helikopterlandingsplads i forbindelse med arrangement på Idrætshøjskolen Sønderborg

Publiceret 05-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 189 Skelde, Broager, Stensigmose 8, 6310 Broager og matr. nr. 3717, Sønderborg, Friheds Alle 42, 6400 Sønderborg, begge i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19795.

Dispensation til afmærkning af helikopterlandingsplads i forbindelse med arrangement på Idrætshøjskolen Sønderborg

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler