Dispensation til 4 sanitetsbygninger med bad/toilet m.m.

Publiceret 21-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2y, Strandegård Hgd. Roholte, Fedder 12, Feddet, 4640 Faxe, Faxe Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09899.

Dispensation til 4 sanitetsbygninger med bad/toilet m.m.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler