Dispensation til 4 bænke

Publiceret 13-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19a, Køge Markjorder, Søndre Molevej 8H, 4600 Køge, i Køge Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18263.

Dispensation til 4 bænke

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler