Dispensation og tilladelse til ombygninger på en landbrugsejendom

Publiceret 15-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 123d og 123 p, begge, Østerlarsker, Melstedvej 31, 3760 Gudhjem. Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9 og 10, samt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens §15a, stk. 1, nr. 6 til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10108

Dispensation og tilladelse til ombygninger på en landbrugsejendom

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler