Afslag til plantning med vinstokke

Publiceret 29-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 136a Årsdale Fiskerleje, Ibsker, Aarsdalevej 47, 3740 Svaneke, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 22/20507.

Afslag til plantning med vinstokke

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent