Afslag til opstilling af stål juletræ med belysning

Publiceret 07-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 922a, Genner, Ø. Løgum, Sønderballevej, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14239

Afslag til opstilling af stål juletræ med belysning

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler