Afslag til hegning af strandparcel

Publiceret 18-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 21eq, Strøby By, Strøby, over for Kystvejen 248A, 4671 Strøby, Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til hegningen som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20208.

Afslag til hegning af strandparcel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent