Afslag til genopførelse af udhus ved sommerhus

Publiceret 27-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.65b, Fur Præstegård, Fur, Langstedvej 2, Lundgårde, 7884 Fur, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20485.

Afslag til genopførelse af udhus ved sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler