Afslag til genopførelse af sommerhus

Publiceret 28-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1d, Hofmansgave Hgd., Norup, Halshusene 45, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at genopføre sommerhuset med udhus i den ansøgte udformning med bl.a. forøget boligareal og større kvistparti i taget.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20477.

Afslag til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent