Afslag til genopførelse af anneks til helårsbolig

Publiceret 04-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 8b, Lindelse By, Lindelse - Bogøvej 30, 5900 Rudkøbing, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19737.

22/19737 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent