Afslag til etablering af skur på ubebygget grund

Publiceret 04-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 21eq Strøby By, Strøby, ud for Kystvejen 248a, 4671 Strøby, Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19705.

22/19705 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent