Afslag til dispensation til udstykning og fastlæggelse af nye skel

Publiceret 14-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr.4ø Mørkholt By, Gårslev, Niels Pedersenvej 43A og 43B, 7080 Børkop i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, 5. og § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15498.

Afslag til dispensation til udstykning og fastlæggelse af nye skel

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler