Afslag til at flytte adgangsvej

Publiceret 05-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56l, Karrebæk By, Karrebæk, Vesterhavevej 189, 4736 Karrebæksminde, i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at flytte adgangsvejen, som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19734.

Afslag til at flytte

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler