Afslag til ansøgning om placering og udformning af nyt stuehus på landbrugsejendom

Publiceret 18-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 12a, Glud By, Glud, Søborgvej 15, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

 Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S Kystdirektoratet Jane Holmgaard Otte J.nr. 22/20053-3 Strandpromenaden 6 Ref. Jan Kofod Winther 8700 Horsens 18-07-2022 Afslag til ansøgning om placering og udformning af nyt stuehus på landbrugsejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 12a, Glud By, Glud, Søborgvej 15, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune Ansøgning I har søgt om tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus på landbrugs-ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 12a, Glud By, Glud, Søborgvej 15, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune. Afgørelse Kystdirektoratet meddeler afslag efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre nyt stuehus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20053.

Afslag til ansøgning om placering og udformning af nyt stuehus på landbrugsejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler