Afslag til affaldscontainer plads

Publiceret 26-07-2022

Afgørelsen vedrører matr. 356g, Rønne Markjorder, Strandvejen 180, 3700 Rønne, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 22/20473.

Afslag til affaldscontainer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent