Afslag på anmodning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 04-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9m Strøby By, Strøby, Kystvejen 180, 4671 Strøby, i Stevns Kommune.

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme anmodning om at ophæve strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15, på matr. nr. 9m Strøby By, Strøby, 4671 Strøby.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens1 §§ 69, stk. 1 og 69a, stk. 6,. Afgørelsen kan ikke påklages, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/14751

21/14751 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler