Afgørelser vedr. 1 flagstang, 3 redningsposter og 10 infoskilte

Publiceret 07-07-2022

Afgørelserne vedrører en række ejendomme i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 3 redningsposter og 10 infoskilte.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 1 flagstang.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18310.

Afgørelser vedr. 1 flagstang, 3 redningsposter og 10 infoskilte

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler