Afgørelse vedr. nedrivning og opførelse af nyt sommerhus

Publiceret 04-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 24 Sdr. Houstrup, Ensted, Varnæsvej 417, i Aabenraa Kommune.

Dispensation

Sommerhuset må efter § 15a, stk. 2 genopføres på lovligt eksisterende sokkel med samme dimensioner, som den bolig den erstatter + det nedenfor nævnte areal til toilet.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 25 cm isolering af sommerhuset.

Kystdirektoratet giver endvidere dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.3.nr 3, jf. § 15, til at nedlægge den eksisterende toiletbygning i haven og i stedet udvide sommerhuset med 8 m2 til toilet.

Afslag

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at flytte bygningen (sommerhuset) 1,2 meter mod nord (mod vandet), samt afslag på at hæve gulvkoten med 30 cm.

Endvidere gives der afslag på at inddrage eksisterende skur i haven samt udhæng til beboelsesareal.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04606.

20/04606 Afgørelse

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler