Afgørelse om udvidelse af Hornbæk Havn ind i land

Publiceret 08-07-2022

Afgørelse om, at udvidelse af Hornbæk Havn ind i land foran ejendommene matr. nr. 101 og 102, Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk er omfattet af forbuddet mod tilstandsændringer inden for
strandbeskyttelseslinjen.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at en udvidelse af havnebassinet ind i land kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. § 15.

Kystdirektoratet vurderer, at forholdet forudsætter dispensation, fordi udvidelsen af havnebassinet udgør en tilstandsændring inden for strandbeskyttelseslinjen, og efter Kystdirektoratets vurdering, ikke kan anses for omfattet af undtagelsen for havneanlæg i lovens § 15b, stk. 1.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19307.

Afgørelse - Hornbæk havn - udvidelse ind mod land

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent