Afgørelse om renovering og udvidelse af sommerhus

Publiceret 27-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1fb, Billesborg Hgd., Herfølge, Strandvejen 165, 4600 Køge, Køge Kommune

Kystdirektoratet meddeler afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af overetagen ved fremrykning af gavlen samt isætning af dørparti i garagen.

Direktoratet giver dispensation til isætning af vinduer og fornyelse af beklædning som ansøgt (bortset fra ovenstående afslag).

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18019.

Afgørelse om renovering og udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler