Afgørelse om dispensation til mindre bebyggelser og lovliggørelse af bygninger ved daginstitution

Publiceret 01-07-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1a, Egebæksvang Skov, Egebæksvang, Strandvejen 338b, 3060 Espergærde, Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation til
- opførelse af et krybbeskjul på ca. 20 m² i tilknytning til hovedhuset,
- genopførelse af værkstedsbygning på 70 m² (bygning 14-16).
Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation til at bibeholde
- bålhus på 20 m² (opført 2005 – bygning 17),
- overdækning på 30 m² (opført 2018 – bygning 13),
- rygeovn på 4 m² (opført 2015/16 – bygning 18).
Afgørelserne er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis venligst til j.nr. 22/19716.

Dispensation til mindre bebyggelser og lovliggørelse af bygninger ved daginstitution

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent