Afgørelse om, at der kan opføres ny bebyggelse på en landbrugsejendom til erstatning for fjernet bebyggelse, samt at der meddeles afslag til udformningen af det ansøgte stuehus

Publiceret 14-07-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsparcellen matr. 49i, Hals By, Hals, Sønderskovvej 112, 9370 Hals, Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet finder, at den ansøgte bebyggelse er omfattet af naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, hvorfor det ansøgte alene kræver tilladelse til udformning og placering af bebyggelsen.

Kystdirektoratet meddeler endvidere afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udformning af stuehuset samt driftsbygningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 22/20045.

Afgørelse om opførelse af stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent