Tilladelse til placering og udformning af stuehus og driftsbygninger samt dispensation til solceller på tag samt opstilling af flytbare grisehytter

Publiceret 07-01-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 33g, 33f og 33i, Holtug, Holtug By, Vejs Ende 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre stuehus samt driftsbygninger(maskinhus og stald) med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Der dispenseres endvidere efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til solceller på maskinhusets tagflade samt til opstilling og flytning af 2 grisehytter og hegning som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/21431.

21/21431 Tilladelse til stuehus og driftsbygninger samt dispensation til solceller og grisehytter.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent