Tilladelse til placering og udformning af staldbygning

Publiceret 06-01-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 1a Lystrup By, Vindblæs – Lindskovvej 15, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre en hestestald på ca. 580 m² med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/01676.

Tilladelse til placering og udformning af staldbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler