Publiceret 28-01-2022

Tilladelse til ændret sokkelhøjde på stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen, matr.11, Ørby, Vonsbæk, Ørbyhage 14, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at øge sokkelhøjden på stuehuset med 30 cm med en udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/05912

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent