Retlig afgørelse om fritagelse for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 3 til etablering af skur

Publiceret 19-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1fb, Billesborg Hgd., Strandvejen 129, 4600 Køge

Kystdirektoratet vurderer hermed, at skuret er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens §15a, stk. 3.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/00367.

21/00367 Retlig afgørelse om fritagelse for dispensation.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder