Lovliggørende dispensation til et borde/bænkesæt inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 31-01-2022

Der er den 03-10-2021 søgt om lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opstilling af et borde/bænkesæt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 23a, Kerteminde Markjorder, Longsvej i Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/15089

Afgørelse

Yderligere information:

Henrik Vinge Karlsson

Kysttekniker