Dispensation til udvidelse til nyt badeværelse i sommerhus

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3e Audebo By, Hagested, Audebo Skolevej 26, 4300 Holbæk, i Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09221

Dispensation til udvidelse til nyt badeværelse i sommerhus

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler