Dispensation til udvidelse af ridehal

Publiceret 27-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4f Skeby By, Skeby beliggende Bogøvej 21 i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09834.

Dispensation til udvidelse af ridehal

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler