Dispensation til udvidelse af parkeringsareal samt opførelse af lagerhal

Publiceret 26-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 60n, Hobro Markjorder, Blåkildevej 19, 9500 Hobro, i Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20887.

Dispensation til udvidelse af parkeringsareal samt opførelse af lagerhal på

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler