Dispensation til udskiftning og udvidelse af miljøstation

Publiceret 25-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2b, Ø Hærup, Dådyrvej 2, 7860 Spøttrup, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13908.

Dispensation til udskiftning og udvidelse af miljøstation

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler