Dispensation til udskiftning af fjernvarmedistributionsnet på strækning ved Strib

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører bl.a. ejedommen matr. 38a Røjle By, Strib-Røjleskov, 5500 Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/02892.

Dispensation til udskiftning af fjernvarmedistributionsnet på strækning ved Strib

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler