Dispensation til tilbygning i forbindelse med etablering af bad og toilet inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 28-01-2022

Der er den 12. januar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til tilbygning i forbindelse med etablering af bad og toilet inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 52a, Præstegård, Hygum sogn, Klostervej 48, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00349

Afgørelse

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder