Dispensation til skovrejsning

Publiceret 10-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.4c, Skalmstrup By, Tvede, Holkvej 20, Mellerup, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensationen meddeles på vilkår at skovtilplantning sker med naturligt hjemmehørende løvtræarter samt evt. mindre holme med nåletræ, samt at produktionsanlægget fjernes i sin helhed uanset om der kan plantes inden for fortidsmindelinjen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/19957.

Dispensation til skovrejsning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler