Dispensation til sedumtag på eksisterende sommerhus

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr.21f, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, Ålbækvej 64, 9982 Ålbæk, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/21434

Dispensation til sedumtag på eksisterende sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler