Dispensation til revideret ansøgning om affaldsstation på position 27

Publiceret 11-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8q Røjle By, Strib-Røjleskov, Dæmningen 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet meddelte d. 28. januar 2021 dispensation til affaldsstation på position 27 (j.nr. 20/05231-2). Efterfølgende er Kystdirektoratet blevet kontaktet af Middelfart Kommune d. 5. november 2021, der ønsker at placere kuber i stedet for beholdere på affaldsstationen.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen henvis da venligst til j.nr. 20/05231.

20/05231 Dispensation til revideret ansøgning om affaldsstation på position 27.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig