Dispensation til renovering og udvidelse af sommerhus samt opførelse af mindre bygning

Publiceret 11-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2c, Bovlstrup By, Bjerager, Toldvejen 45G, 8300 Odder, i Odder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, samt stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15597.

Dispensation til renovering og udvidelse af sommerhus samt opførelse af mindre bygning

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler