Dispensation til renovering af legeplads

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 78ci, Strøby By, Strøby, Kystvejen 45, 4600 Køge, i Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte renovering af legeplads. Kystdirektoratet meddeler samtidigt afslag til at anvende det opgravede materiale til forhøjning af terrænet.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03029

Dispensation til renovering af legeplads

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler