Dispensation til plantning af vinstokke på matr. 21ak og 18b, Østrupby Glud

Publiceret 26-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 21ak og 18b, Østrupby Glud Snaptunvej 69, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00182.

Dispensation til plantning af vinstokke på matr. 21ak og 18b, Østrupby Glud

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler