Dispensation til parkeringsplads ved Brugsen

Publiceret 07-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a, Kongsgård Indmark, Helgenæs, Asgilhøjevej 16, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det stilles som vilkår, at der ikke permanent eller midlertidigt opstilles skilte, flagstænger eller lignende på eller langs parkeringspladsen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20855.

Dispensation til parkeringsplads ved Brugsen

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler