Dispensation til opstilling af en 24 meter flagstang

Publiceret 21-01-2022

Afgørelsen vedrører matr. 1 Sprogø, Korsør Jorder, Sprogø. Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 22/01611.

22/01611 Dispensation til flagstang.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent