Dispensation til opsætning af elektrisk varmepumpe

Publiceret 05-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. matr. 4c, Munkerup Gde., Søborg, Jørgenshvilevej 10, Munkerup, 3250 Gilleleje, i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16185.

Dispensation til opsætning af elektrisk varmepumpe

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler