Dispensation til opførelse af en toiletbygning til multtoilet

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14g, Bakkebølle, Strandgaardsvej 32, 4760 Vordingborg, i Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14860.

Dispensation til opførelse af en toiletbygning til multtoilet

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler