Dispensation til ombygning-nybygning af eksisterende sommerhus

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 104p, Pedersker, Lyngevejen 6, 3720 Aakirkeby, i Bornholm Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3 nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00562

Dispensation til ombygning-nybygning af eksisterende sommerhus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler