Dispensation til offentlig trappe

Publiceret 17-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen, matr. 1n Stensballegård Hgd., Vær og matr. 3a Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 1, Stensballe, Horsens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03213.

Dispensation til offentlig trappe

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler