Dispensation til midlertidig teltplads

Publiceret 18-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 223, Gudsgave, Marstal, Gasværksvej 16, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/18856.

Dispensation til midlertidig teltplads

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler