Dispensation til midlertidig opstilling af mindre toiletvogn på rasteplads

Publiceret 03-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.nr. 7000e, Øsløs By, Øsløs, Aalborgvej 220, 7742 Vesløs, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af toiletvognen i perioden 1, april til 31. oktober. Dispensationen er gældende for årene 2022-2025.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20877.

Dispensation til midlertidig opstilling af mindre toiletvogn på rasteplads

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler