Dispensation til midlertidig opsætning af to blomstercykler

Publiceret 04-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 878, Aabenraa i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15433.

Dispensation til midlertidig opsætning af to blomstercykler

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler