Dispensation til madpakkehus

Publiceret 13-01-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1o Bøtø Fang, Væggerløse, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte madpakkehus. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20290.

Dispensation til madpakkehus

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler